privacy beleid

Privacy beleid EHBO-vereniging, afdeling Capelle aan den IJssel

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt, die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering voor het functioneren van het bestuur.

Wij delen de gegevens van de leden extern met:
- Het Oranje Kruis voor diploma’s en certificaten
- Vanwege het lidmaatschap van onze verenging bij het landelijk KNV EHBO te Zeist, is het noodzakelijk, dat zij weten hoeveel leden de vereniging heeft, en eventueel voor het aanvragen onderscheiding KNV.
- Het eventueel aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij de plaatselijke gemeente.

Gegevens, die wij intern gebruiken van de leden:
- Voor het versturen van de agenda, notulen en jaarverslagen ALV.
- Leden, die zich inzetten voor opvang en verzorging rampen gemeente Capelle aan den IJssel.
- Leden, die zich inzetten bij evenementen.
- Benaderen van bestuursleden voor o.a. bestuursvergaderingen.

Digitale opslag van de persoonsgegevens van de leden:
- Deze persoonsgegevens worden elders digitaal in een zeer beveiligde omgeving opgeslagen.
- Deze gegevens zijn alleen te benaderen door het bestuur van onze afdeling.
- Het hoofdbestuur van de KNV EHBO te Zeist kan alleen het aantal leden zien, maar niet de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens, die wij digitaal opslaan:
Naam, voorletters, roepnaam, man of vrouw, geboortedatum, adres, postcode woonplaats, telefoonnummer/gsm-nummer, e-mailadres, lidnummer, ingang lidmaatschap, diploma Het Oranje Kruis met examendatum en vervaldatum, Onderscheidingen KNV EHBO, eventuele koninklijke onderscheiding.

De leden kunnen ten alle tijden een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur voor een uitdraai van hun persoonlijke gegevens.

12 augustus 2019.